پشت نگاه شما کیست؟

اگر می‌خواهید بدانید همسر ،‌دوست یا همکار شما چه نوع شخصیتی دارد از او بخواهید به پرسش‌های زیر پاسخ دهد! البته اگر می‌خواهید بدانید خودتان هم چطور آدمی هستید و پشت نگاهتان چه راز و رمزی وجود دارد می‌توانید در این آزمون شرکت کنید.

2
47332

محصولات و آزمون های مرتبط

1

در همین لحظه چه احساسی دارید؟

عصبانیت
غم و ناراحتی
آرامش
شادی
2

یکی از آشناهای‌تان فوت می‌کند، ‌عکس‌العمل شما چیست؟

جیغ و فریاد راه می‌اندازم.
گریه می‌کنم.
احساسی نشان نمی‌دهم.
تحمل می‌کنم.
3

آیا دیگران را به راحتی می‌بخشید؟

خیر
گاهی اوقات
بستگی دارد
بله
4

 آیا دوست دارید آدم مشهوری شوید؟

خیر
نمی‌دانم
گاهی اوقات
بله
5

آیا به موسیقی علاقه دارید؟

خیر
نمی دانم
بستگی دارد
بله
6

آیا حسود هستید؟

کسی آن قدر برایم مهم نیست که بخواهم به او حسودی کنم.
خیر
گاهی اوقات
بله
7

با دیدن ابرها چه احساسی پیدا می‌کنید؟

سوال مسخره‌ای است!
دلتنگ می‌شوم.
احساسی که توضیحاتش سخت است.
خنده‌ام می‌گیرد.
8

آیا کسی که در مترو یا اتوبوس در کنار شما نشسته، عصبانی‌تان می‌کند؟

بله
نمی‌دانم!
بستگی دارد.
خیر
9

آیا لبخندهای شما از ته دل هستند؟

من به کسی لبخند نمی‌زنم
لبخندهایم همیشه تلخ هستند.
ممکن است.
بله
10

آیا جلو دیگران گریه می کنید؟

خیر
بله
گاهی اوقات
دوست ندارم دیگران را غمگین کنم.
صفحه 1 / 1