هوش احساسی

در تئوری بهره هوشی جدید، به جای ارائه یك عدد كلی به عنوان بهره هوشی افراد، سعی شده است موارد مختلفی برای ارزیابی بهره هوشی افراد، در نظر گرفته شود و بدین ترتیب در هر زمینه بهره ی هوشی به طور جداگانه ارزیابی می شود. به طور مثال ممكن است فردی در زمینه ریاضیات بهره هوشی بالایی داشته باشد، اما در زمینه یادگیری زبان های خارجی استعداد چشمگیری در او مشاهده نشود. بدین ترتیب بهره هوشی افراد در زمینه های خاص سنجیده می شود. این تست میزان بهره هوشی افراد را در زمینه مسائل احساسی و عاطفی ارزیابی می كند. در پاسخ دادن به سؤال ها دقت كنید كه عدد 1 نشان دهنده ضعیف ترین پاسخ و عدد 5 نشان دهنده قوی ترین پاسخ به سؤال می باشد.

1
26598

محصولات و آزمون های مرتبط

پرسشنامه ی استاندارد مقیاس عزت نفس: در مورد خودتان چه احساسی دارید؟
چقدر خرافاتی هستید؟
آيا فردي‌ هنرشناس‌ و اهل‌ هنر هستيد؟
چقدر احساسی و عاطفی هستید؟
قدرت تجسم و تخیل شما چقدر است؟
آیا رمانتیک و احساسی هستید؟ (ویژه متاهلین)
چقدر احساس عزت می‌کنید؟
چقدر شجاع هستید؟
1

زمانی كه تحت تنش و استرس هستید، تا چه حد می‌توانید آرامش خودتان را حفظ كنید؟

خیلی کم
کم
گاهی
زیاد
خیلی زیاد
2

چنانچه احساس نامطلوب و ناخوشایندی در وجودتان بیابید، تا چه اندازه پریشان و ناراحت می شوید؟

خیلی کم
کم
گاهی
زیاد
خیلی زیاد
3

وقتی می‌خواهید كاری را انجام دهید، تا چه حد می‌توانید به جای توجه بیش از اندازه به جزئیات و زمان انجام كار، صرفاً بر انجام خودِ كار دقت كنید؟

خیلی کم
کم
گاهی
زیاد
خیلی زیاد
4

وقتی اشتباهی مرتكب می‌شوید، آیا به راحتی آن را می‌پذیرید؟

خیلی کم
کم
گاهی
زیاد
خیلی زیاد
5

تا چه حد نسبت به احساسات و موقعیت‌های خـُلقی دیگران حساس هستید و آنها را درك می‌كنید؟

خیلی کم
کم
گاهی
زیاد
خیلی زیاد
6

وقتی از شما انتقاد می شود، تا چه حد می‌توانید بدون مقاومت كردن، انتقادها را بپذیرید؟

خیلی کم
کم
گاهی
زیاد
خیلی زیاد
7

وقتی عصبانی یا ناراحت می‌شوید، تا چه اندازه می‌توانید به سرعت بر این احساساتتان غلبه كنید و خودتان را آرام كنید؟

خیلی کم
کم
گاهی
زیاد
خیلی زیاد
8

تا چه حد در بروز نیازها و احساساتتان صداقت دارید؟

خیلی کم
کم
گاهی
زیاد
خیلی زیاد
9

بعد از این كه دچار شكست می‌شوید، آیا می‌توانید خودتان را دوباره پیدا كنید و فعالیت را از سر بگیرید؟

خیلی کم
کم
گاهی
زیاد
خیلی زیاد
10

تا چه حد از میزان تأثیر رفتارتان بر دیگران آگاهید؟

خیلی کم
کم
گاهی
زیاد
خیلی زیاد
11

آیا پیش از قضاوت كردن درباره دیگران به خوبی به حرف‌هایشان گوش می‌دهید؟

خیلی کم
کم
گاهی
زیاد
خیلی زیاد
12

تا چه حد برای برنامه های آینده‌تان وقت صرف می‌كنید تا آنها را مرتب كنید و به انجام آنها فکر كنید؟

خیلی کم
کم
گاهی
زیاد
خیلی زیاد
صفحه 1 / 1