آزمون تمایل ترک سازمان


این آزمون به بررسی میزان تمایل فرد برای ترک سازمان می پردازد

تعداد سوالات : 16
تاریخ شروع آزمون : ---
تاریخ پایان آزمون : ---
مدت زمان آزمون : ---
وضعیت آزمون : پاسخ نداده اید
برای ورود به آزمون بر روی دکمه زیر کلیک کنید
ورود به آزمون