آزمون رفتار کارآفرینانه در سازمان


هدف این آزمون ،بررسی رفتار کارآفرینانه در سازمان مدنظر می باشد

تعداد سوالات : 12
تاریخ شروع آزمون : ---
تاریخ پایان آزمون : ---
مدت زمان آزمون : ---
وضعیت آزمون : پاسخ نداده اید
برای ورود به آزمون بر روی دکمه زیر کلیک کنید
ورود به آزمون