آزمون کیفیت مدیریت


ارزیابی میزان کیفیت مدیریت، هدف این آزمون می باشد

تعداد سوالات : 18
تاریخ شروع آزمون : ---
تاریخ پایان آزمون : ---
مدت زمان آزمون : ---
وضعیت آزمون : پاسخ نداده اید
برای ورود به آزمون بر روی دکمه زیر کلیک کنید
ورود به آزمون