مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس

توضیحات

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس ( DASS، لاویبوند و لاویبوند ، 1995)مجموعه‌ای از سه مقیاس خود گزارش‌دهی برای ارزیابی حالات عاطفه منفی در افسردگی، اضطراب و استرس است. كاربرد این مقیاس اندازه‌گیری شدت نشانه‌های اصلی افسردگی، اضطراب و استرس است. برای تكمیل پرسشنامه فرد باید وضعیت یك نشانه را در طول هفته گذشته مشخص نماید. از آنجا كه این مقیاس می‌تواند مقایسه‌ای از شدت علایم در طول هفته‌های مختلف فراهم كند، می‌توان از آن برای ارزیابی پیشرفت درمان در طول زمان استفاده كرد.

42 سوال
--- دقیقه
2
21293

برچسب ها

توهم,

دریافت کد Embed

نظر شما