آزمون رفتار کارآفرینانه در سازمان

توضیحات

هدف این آزمون ،بررسی رفتار کارآفرینانه در سازمان مدنظر می باشد

12 سوال
--- دقیقه
0
0


قیمت : 2000 تومان
خرید آزمون

برچسب ها

آزمون, علاقه, رفتار سازمانی, ارزیابی, شناسایی, احساسات, انگیزش, نواوری,

دریافت کد Embed

نظر شما

محصولات و آزمون های مرتبط

 • آزمون سنجش میزان بی تفاوتی در كاركنان سازمان

  این آزمون به وسیله «لیندا كیفی» از مشاوران سازمانی، برای بی تفاوتی در كاركنان طراحی شده است . مقیاس نمره گذاری برای هر عبارت از یك تا ده است؛ وضعیت خود را در خصوص هر یك از عبارات از یك (كمترین) تا ده (بیشترین) مورد ارزیابی قرار دهید.

 • آزمون استرس شغلی

  این آزمون به بررسی میزان استرس شغلی در کارکنان می پردازد

 • آزمون تعیین میزان جو نوآوری در سازمان

  این آزمون به بررسی جو نوآوری در سازمان می پردازد

 • آزمون میزان حمایت از خلاقیت و نوآوری در سازمان

  بررسی میزان حمایت از خلاقیت، نوآوری و ابتکار عمل های شغلی در سازمان

 • آزمون شخصیت کارآفرین

  این آزمون به بررسی ویژگی‌های شخصیت کارآفرین می پردازد

 • آزمون سنجش انگیزه مدیریت

  استفاده از این آزمون انگیزه افراد برای اداره یک سازمان بزرگ و پیچیده مورد ارزیابی قرار می گیرد. هریک از عبارات دارای هفت گزینه است که از قوی تا ضعیف درجه بندی گردیده است. 1 (خیلی ضعیف) تا 7 ( خیلی قوی). گزینه ای که بهتر شدت انگیزه شما را نشان میدهد، مشخص نمایید.

 • آزمون مهرورزی والدین

  مقیاس مهرورزی والدین (PNS) توسط جان آر. بوری ، تی. ام. میسوکانیس و آر. ای. مولر ساخته شده است که از 24 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش مهرورزی والدین از دیدگاه کودکان بکار می رود. فرم های یکسان PNS هم برای پدر و هم برای مادر قابل استفاده است که این آزمون در مورد مادر می باشد و عینا می توان آن را در خصوص پدر نیز انجام داد

 • آزمون مهارت‌های کارآفرینی در سازمان

  این آزمون به تعیین میزان مهارت کارآفرینی در سازمان می پردازد. میزان وجود هر یک از مهارت‌های مدنظر آزمون را در سازمان مشخص کنید.

 • آزمون نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان

  این آزمون به بررسی نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان می پردازد

 • آزمون نوآورانه بودن سازمان

  این آزمون به بررسی میزان نوآورانه بودن سازمان می پردازد.

 • آزمون رسمیت

  این آزمون، میزان رسمیت در سازمان را مورد اندازه گیری قرار می دهد. بهترین گزین که در مورد سازمان شما صدق می کند را تعیین کنید

 • آزمون سنجش روابط رهبر - پیرو

  هدف از این آزمون سنجش ارتباط میان رهبر و پیرو در یک سازمان با توجه به نظریه فیدلر می پردازد

 • آزمون سنجش قدرت پست و مقام

  هدف از این آزمون تعیین میزان قدرت پست و مقام رهبر در سازمان را مطابق نظر فیدلر می باشد

 • آزمون میزان سیاسی بودن سازمان

  هدف از انجام این آزمون بررسی میزان سیاسی بودن یک سازمان می باشد

 • آزمون نوآوری و کسب و کار اصلی سازمان

  این آزمون به بررسی میزان توجه به نوآوری در کسب و کار اصلی سازمان مدنظر می پردازد