آزمون کیفیت مدیریت

توضیحات

ارزیابی میزان کیفیت مدیریت، هدف این آزمون می باشد

18 سوال
--- دقیقه
0
0


قیمت : 3000 تومان
خرید آزمون

برچسب ها

آزمون, اثربخشی, رفتار سازمانی, کارایی, سازمان, مافوق, مدیر, ارزیابی, عملکرد,

دریافت کد Embed

نظر شما

محصولات و آزمون های مرتبط

 • آزمون ارزیابی عملکرد مدیران

  با توجه به این آزمون، میتوان عملکرد مدیران سازمانی را سنجید

 • آزمون سنجش روابط رهبر - پیرو

  هدف از این آزمون سنجش ارتباط میان رهبر و پیرو در یک سازمان با توجه به نظریه فیدلر می پردازد

 • آزمون ارزیابی عملکرد کارکنان

  پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب نمایید

 • آزمون آمادگی شرکت برای مدیریت منابع سازمان

  هدف این آزمون، ارزیابی میزان آمادگی شرکت برای مدیریت منابع سازمان می باشد

 • آزمون میزان حمایت از خلاقیت و نوآوری در سازمان

  بررسی میزان حمایت از خلاقیت، نوآوری و ابتکار عمل های شغلی در سازمان

 • آزمون اثربخشی سیستم تحقیق و توسعه در سازمان کارآفرین

  این آزمون به وسیله «كورنوال و پرلمن» به منظور بررسی اثربخشی سیستم تحقیق و توسعه در سازمان کارآفرین طراحی گردیده است

 • آزمون فرهنگ کلاس

  این آزمون به بررسی فرهنگ کلاس درس می پردازد

 • اخلاق سازمانی و رضایت و تعهد كاركنان

  این آزمون به بررسی اخلاق سازمانی و رضایت و تعهد كاركنان می پردازد

 • آزمون ارزش‌های کاری در سازمان

  بررسی نگرش کارکنان درباره ارزش‌های کاری در سازمان

 • آزمون ارزیابی عملکرد و بهبود

  بررسی تأثیر فرآیند جدید بررسی عملکرد وتوسعه

 • آزمون ارزیابی فرهنگ سازمانی

  این آزمون به ارزیابی فرهنگ سازمانی می پردازد

 • آزمون آمادگى رهبرى كسب و كار مستقل

  این پرسشنامه، پرسشنامه ى آمادگى رهبرى كسب وكار مستقل طراحی شده است. براساس سؤالات مطرح شده در این تست خود ارزیابى، ویژگى هاى شخصیتى و رفتارى كارآفرینان به سنجش گذاشته مى شود.

 • آزمون تعیین میزان جو نوآوری در سازمان

  این آزمون به بررسی جو نوآوری در سازمان می پردازد

 • آزمون نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان

  این آزمون به بررسی نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان می پردازد

 • آزمون نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان

  این آزمون به بررسی نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان می پردازد