ارزیابی فردی

درونگرا، برونگرا، اجتماعی، خونسرد، نگران یا .... با شناخت درست ویژگیهای شخصیتی خود، مسیر موفقیت در زندگی و برخوردهای درست در شرایط مختلف را بشناسید. در بخش ارزیابی فردی، آزمون‌ها و بسته‌های تخصصی در حوزه‌های اجتماعی، اعتقادی، آموزشی، روان‌سنجی، شغلی، سازمانی، شناختی و ذهنی برای شما فراهم شده است که خود را در حوزه‌های مختلف ارزیابی کرده و به شناخت مناسبی نسبت به خود دست یابید. در بسته‌ سلامت روان کودک، سلامت کودک خود را مورد ارزیابی قرار دهید و با شناخت کافی از روحیات کودک خود، مسیر درست تربیتی را در پیش بگیرید.
قیمت : 2500 تومان

آزمون پایداری و پشتکار کودکان

مقیاس پایداری و پشتکار کودکان (PS) توسط دوبی لوفی و آرای کوهن ساخته شده است که از 40 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش پایداری و پشتکار در کودکان بکار می رود.

قیمت : 3000 تومان

آزمون ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد

بررسی نگرش کارکنان در زمینه فرآیند ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد سازمان

قیمت : رایگان

ابتكار و نوآوری شغلی

این آزمون انگیزه فرد برای نوآوری در شغلش را مورد ارزیابی قرار می‌دهد .

قیمت : رایگان

دلبستگی شغلی

با انجام این آزمون میزان وابستگی فرد به شغلش مشخص میگردد

قیمت : 2500 تومان

تست خودشناسی: کودک درون شما سالم است یا بیمار؟!

آزمونی برای نقب زدن به دنیای درونی خودتان. آزمون روان‌سنجی پیش رویتان برای آشنایی بیشتر با کودک درونتان تدارک دیده شده. برای این‌که بتوایند آن را حس کنید و از این به بعد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که هر چند وقت یک بار بشود به او سری بزنید، احوالش را بپرسید و از سلامتی‌اش مطمئن شوید! برای این‌که بتوانید از سالم یا بیمار بودن کودک درونتان اطلاع یابید به سوالات پاسخ دهید تا وضعیت سلامت کودک درونتان را بسنجید

قیمت : 3000 تومان

آزمون تجسم فضایی

منظور از تجسم فضایی، توانیی تصور سه بعدی اجسام و اشکال در ذهن و همچنین تصور قسمت های ناپیدای اجسام و درک نقش ها و طرح های پیچیده در ذهن و ترسیم مجدد آنهاست. کودکانی که استعداد تجسم فضایی را دارند، می توانند شکل های سه بعدی یاپرسپکتیو را به خوبی رسم کنند. با انجام این آزمون میزان استعداد کودک در این زمینه مشخص می گردد

قیمت : 3000 تومان

آزمون غنی سازی شغلی

این آزمون توسط "ریف و تاینل" ابداع گردیده و هدف آن ارزيابي ميزان غني سازي مشاغل يك بنگاه يا سازمان مي باشد.

قیمت : 2000 تومان

آزمون سنجش بوروکرات مداری

این آزمون میزان تمایل فرد به ساختار بوروکراتیک را مورد ارزیابی قرار می دهد

قیمت : 2000 تومان

آزمون نوآوری و کسب و کار اصلی سازمان

این آزمون به بررسی میزان توجه به نوآوری در کسب و کار اصلی سازمان مدنظر می پردازد

قیمت : 3000 تومان

آزمون تضاد شغلی

این آزمون برای شناسایی علائم تضاد شغلی بکار می رود

قیمت : 2000 تومان

ارزیابی ابعاد سازمان (مکانیک/ ارگانیک)

این آزمون، حدی را که یک سازمان دارای مشخصه ارگانیک یا مکانیک است را تعیین می کند. گزینه ای سازمان شما را بهتر توصیف می نماید، مشخص نمایید.

قیمت : 1500 تومان

آزمون نگرش های کارکنان درباره مزایای سازمانی

این پرسشنامه، به بررسی ویژگی های مزایای سازمانی که به کارکنان ارائه می‌شود، می‌پردازد .

قیمت : 3000 تومان

آزمون تمایل ترک سازمان

این آزمون به بررسی میزان تمایل فرد برای ترک سازمان می پردازد

قیمت : رایگان

آزمون استرس شغلی

این آزمون به بررسی میزان استرس شغلی در کارکنان می پردازد

قیمت : رایگان

آزمون مهارت‌های کارآفرینی

این آزمون به ارزیابی مهارت‌های کارآفرینی افراد می پردازد

قیمت : 1500 تومان

آزمون تعامل اجتماعی - سازگاری

شاید خیلی ها به سرعت متوجه مفهوم سازگاری نشوند. شنیدن این اصطلاح در ذهن بسیاری از مردم مفاهیمی مانند تحمل کردن یا نکردن انواع خوراکی ها، داروها و یا سازش با فرد مشخصی تداعی می کند. اصطلاح سازگاری در بحث های پیرامون " شخصیت" یکی از بارز ترین خصوصیات هر فرد است. سازگاری بیانگر رفتار یک انسان در برابر سایر انسان هاست و در حقیقت بخشی از توانمندیهای مربوط به رفتار متقابل انسان هاست. کسی که سزگاری زیادی دارد، به دیگران زیاد فکر می کند و مدام در این اندیشه است که آیا می تواند برای دیگران کاری انجام دهد؟ آیا کسی احتیاج به کمک دارد یا نگران است؟ این آزمون در بخش والدین وکودک طراحی شده که لازم است به هرکدام پاسخ دهند

قیمت : 2000 تومان

آزمون تعامل اجتماعی ( عمومی )

آیا کسی را می شناسید که مایل به کسب موقعیت و جایگاه اجتماعی نباشد؟منظور از توانمندیهای اجتماعی و تعامل در جامعه، شناخت و روحیه و احساسات درونی خود و دیگران و برخورد صحیح و متناسب با آن است. کسی که از این توانمندی ها برخوردار باشد،با سایر افراد برخوردی خوب داشته، احساسات و عواطفش تثبیت شده و می تواند سختی ها را تحمل کند. چنین فردی در انتخاب شغل نیز ابتدا به شغل هایی می اندیشد که متضمن امور اجتماعی و کمک به دیگران باشد. لذا بسیار مهم است که والدین از همان ابتدا به عنوان الگوهایی مناسب، جنبه های مثبت توانمندی های اجتماعی را به فرزندان خود بیاموزند. این پرسشنامه در 2 بخش مختص والدین و کودک طراحی گردیده که لازم است هرکدام به آنها پاسخ دهند

قیمت : 1500 تومان

آزمون عزت نفس

این آزمون به منظور بررسی میزان عزت نفس در نوجوانان طراحی گردیده است

قیمت : 1500 تومان

آزمون مهرورزی والدین

مقیاس مهرورزی والدین (PNS) توسط جان آر. بوری ، تی. ام. میسوکانیس و آر. ای. مولر ساخته شده است که از 24 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش مهرورزی والدین از دیدگاه کودکان بکار می رود. فرم های یکسان PNS هم برای پدر و هم برای مادر قابل استفاده است که این آزمون در مورد مادر می باشد و عینا می توان آن را در خصوص پدر نیز انجام داد

قیمت : 1000 تومان

آزمون دلبستگی کودکان در دوره ی میانی (KCAQ)

سنجش دلبستگی کودکان در دوره ی میانی (قبل از دبستان و دبستان) از ابعاد مختلف (تکامل انطباقی مثبت، واکنش هیجانی، رفتارهای منفی، دوری گزیدن از حمایت چهره ی دلبستگی/فرد مراقب)، هدف این آزمون می باشد