ارزیابی فردی

درونگرا، برونگرا، اجتماعی، خونسرد، نگران یا .... با شناخت درست ویژگیهای شخصیتی خود، مسیر موفقیت در زندگی و برخوردهای درست در شرایط مختلف را بشناسید. در بخش ارزیابی فردی، آزمون‌ها و بسته‌های تخصصی در حوزه‌های اجتماعی، اعتقادی، آموزشی، روان‌سنجی، شغلی، سازمانی، شناختی و ذهنی برای شما فراهم شده است که خود را در حوزه‌های مختلف ارزیابی کرده و به شناخت مناسبی نسبت به خود دست یابید. در بسته‌ سلامت روان کودک، سلامت کودک خود را مورد ارزیابی قرار دهید و با شناخت کافی از روحیات کودک خود، مسیر درست تربیتی را در پیش بگیرید.
قیمت : 3000 تومان

آزمون تجسم فضایی

منظور از تجسم فضایی، توانیی تصور سه بعدی اجسام و اشکال در ذهن و همچنین تصور قسمت های ناپیدای اجسام و درک نقش ها و طرح های پیچیده در ذهن و ترسیم مجدد آنهاست. کودکانی که استعداد تجسم فضایی را دارند، می توانند شکل های سه بعدی یاپرسپکتیو را به خوبی رسم کنند. با انجام این آزمون میزان استعداد کودک در این زمینه مشخص می گردد

قیمت : 3000 تومان

آزمون انگیزه تلاش

کودکان خیلی زود متوجه می شوند که می توانند منشا اثر باشند: ایجاد سر و صدا با اسباب بازی، ساختن برج با بلوک های بازی، روشن کردن چراغ و ... و با هر موفقیت احساس خوشحالی می کنند. انگیزه تلاش یکی از شاخص های ثابت شخصیت انسان می شود و شدت آن در مراحل رشد و بلوغ نیز تغییر پیدا نمی کند.این آزمون از دو بخش والدین و کودک تشکیل شده و لازم است به هر بخش پاسخ داده شود. با انجام این آزمون، میزان انگیزه تلاش در کودک شما مشخص می گردد

قیمت : 3000 تومان

آزمون تضاد شغلی

این آزمون برای شناسایی علائم تضاد شغلی بکار می رود

قیمت : 3000 تومان

آزمون غنی سازی شغلی

این آزمون توسط "ریف و تاینل" ابداع گردیده و هدف آن ارزيابي ميزان غني سازي مشاغل يك بنگاه يا سازمان مي باشد.

قیمت : 3000 تومان

آزمون هوش کودکان

در این آزمون هوش کودک شما مورد ارزیابی قرار گرفته میشود

قیمت : 3000 تومان

آزمون رضایت مشتریان از کالاها و خدمات سازمان

این آزمون به بررسی میزان رضایت مشتریان از کالاها و خدمات سازمان می پردازد. پس ازمطالعه هر یک از ویژگی‌ها که در زمینه کالاها و خدمات سازمان می‌باشد، با توجه به طیف گزینه ای( از 1= بسیار بد، تا10= بسیار خوب) را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.

قیمت : 3000 تومان

آزمون مدیر قرن بیست و یکم

مدیران قرن آینده بایستی دارای چه ویژگی هایی باشند؟ این آزمون به سوال مذکور پاسخ داده و به شما می گوید که به چه میزان در قرن بیست و یکم یک مدیر موفق خواهید بود

قیمت : 3000 تومان

آزمون سنجش میزان بی تفاوتی در كاركنان سازمان

این آزمون به وسیله «لیندا كیفی» از مشاوران سازمانی، برای بی تفاوتی در كاركنان طراحی شده است . مقیاس نمره گذاری برای هر عبارت از یك تا ده است؛ وضعیت خود را در خصوص هر یك از عبارات از یك (كمترین) تا ده (بیشترین) مورد ارزیابی قرار دهید.

قیمت : 3000 تومان

خودارزیابی سازمانی

این آزمون، به ارزیابی عملکرد سازمان در حوزه‌های مختلف می پردازد

قیمت : 3000 تومان

آزمون کیفیت مدیریت

ارزیابی میزان کیفیت مدیریت، هدف این آزمون می باشد

قیمت : 3000 تومان

آزمون نقاط قوت سازمانی

این آزمون به ارزیابی نقاط قوت سازمانی از ابعاد مختلف (نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات، آموزش و ترویج، منابع مالی) می پردازد.

قیمت : 3000 تومان

آزمون ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد

بررسی نگرش کارکنان در زمینه فرآیند ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد سازمان

قیمت : 3000 تومان

آزمون تعیین میزان جو نوآوری در سازمان

این آزمون به بررسی جو نوآوری در سازمان می پردازد

قیمت : 3000 تومان

آزمون آمادگی محیط داخلی سازمان برای کارآفرینی

این آزمون به بررسی میزان آمادگی محیط داخلی سازمان برای کارآفرینی می پردازد

قیمت : 3000 تومان

آزمون تمایل ترک سازمان

این آزمون به بررسی میزان تمایل فرد برای ترک سازمان می پردازد

قیمت : 2500 تومان

آزمون میزان حمایت از خلاقیت و نوآوری در سازمان

بررسی میزان حمایت از خلاقیت، نوآوری و ابتکار عمل های شغلی در سازمان

قیمت : 2500 تومان

آزمون ارزیابی عملکرد کارکنان

پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب نمایید

قیمت : 2500 تومان

آزمون پایداری و پشتکار کودکان

مقیاس پایداری و پشتکار کودکان (PS) توسط دوبی لوفی و آرای کوهن ساخته شده است که از 40 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش پایداری و پشتکار در کودکان بکار می رود.

قیمت : 2500 تومان

آزمون نوآورانه بودن سازمان

این آزمون به بررسی میزان نوآورانه بودن سازمان می پردازد.

قیمت : 2500 تومان

آزمون ارزیابی عملکرد مدیران

با توجه به این آزمون، میتوان عملکرد مدیران سازمانی را سنجید